JAK PRACUJĘ

Psychoterapia jest spotkaniem, które wydarza się pomiędzy dwojgiem ludzi (terapia indywidualna), czy też terapeutą a rodziną, lub małżeństwem.  Można porównać je do podróży, która ma na celu odnalezienie ponowne siebie, w chwilach trudności, lub po doświadczeniu traumatycznego przeżycia. Spotkanie to może rozwinąć się w proces,

w ramach którego pacjent lub też małżonkowie, rodzina – mają możliwość zastanowienia się nad swoim sposobem przeżywania świata, czy tez budowania relacji z innymi ludźmi. Jestem psychoterapeutą rodzinnym, pracującym w nurcie systemowym. Wiem, że rodzina jest zbiorem relacji i wzajemnie na siebie wpływających emocji. W terapii rodziny by mogła zaistnieć zmiana, ważna jest obecność wszystkich jej członków, którzy wzajemnie wypełniają na przestrzeń rodzinną.

W psychoterapii indywidualnej, procesy rodzinne, również zajmują istotne miejsce i obszar rozważań. Często można porównać to do „zaproszenia” rodziny, do wspólnego rozumienia sytuacji pacjenta. Dzieje się to za pomocą zastosowania metody genogramowej,
i próby zastanowienia się nad aktualnym życiem pacjenta, poprzez spojrzenie na historię rodziny pochodzenia i tej, w której aktualnie przebywa. Można to porównać do „archeologii przeszłości relacji
i związków rodzinnych”, których wpływ zaskakująco często, znajduje swoje odbicie w aktualnym życiu pacjenta. Rozumienie tych procesów, pozwala zatrzymać często nieświadomy ich wpływ na rodzaj budowanych relacji i jakość tworzonych związków z najbliższymi ludźmi.

Każdy proces terapeutyczny, jak i spotkanie nowej osoby jest wyjątkowe, i rożni się od siebie. Ustalone są ramy przebiegu terapii tj. obszar trudności nad którym pracujemy, miejsce spotkań, czas. Jednak każda terapia jest inna, i wciąż konstruowana na nowo,
w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Treść i czas trwania procesu leczenia, są uzgadniane indywidualnie,
z pacjentem, rodziną czy małżeństwem.

[…] czasami nie można zmienić losu, ale może da się nauczyć
z niego tyle, by zmienić samego siebie…
Spellman Cathy Cash