PSYCHOTERAPEUCI

MARIA AUGUSTYN – Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie  na Uniwersytecie Wrocławskim, jako ścieżki specjalizacyjne wybrałam zagadnienia z zakresu terapii małżeństw, terapii rodzin oraz seksuologii. Ukończyłam całościowe szkolenie uprawniające do certyfikacji psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego – Systemowej Szkoły Terapii Rodzin przy Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii A.M im. J.J Haubenstocków oraz  Ambulatorium Terapii Rodzin CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje na stanowisku Psychoterapeuty w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, w Krakowie.   W pracy terapeutycznej zajmuje się terapią rodzinną, małżeńską oraz indywidualną.

Posiadam doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, jak również pracy indywidualnej z osobami dorosłymi dotkniętymi przemocą oraz współuzależnionymi.

Poza pracą terapeutyczną zajmuję się prowadzeniem Szkoły dla Rodziców, powstałej pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje pozwalającej lepiej rozumieć, wyznaczać bezpieczne granice i wychowywać dzieci bez używania przemocy.

Od początku pracy zawodowej pozostaje w regularnej superwizji (tzn. kontroluje jej jakość w sposób wymagany przez kodeks etyczny obowiązujący psychoterapeutę), zarówno indywidualnej, jak i zespołowej.

 

 

FELIKS MATUSIAK – Nazywam się Feliks Matusiak. Pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Pracowni Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ CM. Ukończyłem psychologię w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie oraz medycynę na Wydziale Lekarski UJ CM w Krakowie. Ukończyłem całościowe szkolenie przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty PTP. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.