TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia indywidualna – to cykl spotkań z psychoterapeutą, które mają na celu rozwiązać trudności pacjenta. Terapię indywidualną najczęściej poprzedza cykl kilku (od jednego do trzech) spotkań konsultacyjnych, w trakcie których między terapeutą i  pacjentem ustalany jest tak zwany „kontrakt”, czyli to nad czym będą wspólnie dalej pracować, w jakiej formie (np. jak często będą odbywać się sesje) i co będzie celem terapii. Spotkania konsultacyjne pozwalają pacjentowi poznać psychoterapeutę, jak i wyrobić sobie wyobrażenie jak wygląda sama terapia indywidualna. Dzięki temu łatwiej mu podjąć decyzję dotyczącą dalszej terapii, bądź jej zaniechania. Ponadto wstępne spotkania są też niezbędnym dla terapeuty czasem, w którym może on lepiej zrozumieć trudności i ocenić, jak forma pomocy będzie odpowiednia w danej sytuacji;     Terapia indywidualna :  50 min- 100 zł