TERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna – spotkanie rodziny z terapeutą mające na celu poprawę relacji wewnątrzrodzinnych, ustąpienie trudności lub objawów jednego z członków rodziny;                                                                  60 min – 150 zł.

Propozycja psychoterapii rodzinnej często budzi zdziwienie. Jak to? – Problem ma jedna osoba, a na terapię zapraszana jest cała rodzina. Dlaczego pomocą objęci mają być wszyscy, a nie tylko ten, kto „ma problem”? – najczęściej dziecko, osoba dorastająca, czy młody dorosły. Psychoterapia rodzinna okazuje się szczególnie skuteczna w  sytuacjach, kiedy z powodu trudności cierpią osoby, które jeszcze nie rozpoczęły w pełni swojego dorosłego życia i tym samym znajdują się pod wpływem oddziaływań innych członków rodziny. Ich rodzice oraz rodzeństwo chcą dla nich jak najlepiej. Jak zauważa Virginia Satir – prekursorka terapii rodzin – nikt nie zakłada rodziny ze złymi intencjami. Większość ludzi chce jak najlepiej dla swoich bliskich i stara się jak może. Ale czasem mimo najlepszych chęci w rodzinie zachodzą procesy, które przynoszą cierpienie. Podjęcie psychoterapii może pomóc rodzinie rozwiązać problem poprzez rozmowy, wzajemne zrozumienie i spojrzenie na problem w wielu perspektyw.

Na psychoterapię zapraszamy rodziny:

– w których dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych,
– w których dziecko sprawia trudności wychowawcze,
– w których wzajemne rozmowy często kończą się kłótniami, oskarżaniem, wzajemnym ranieniem,
– które stają w obliczu sytuacji kryzysowych, na przykład rozwodu lub separacji.